สพป.ตราด มอบรางวัลห้องสมุดดีเด่น
โพสโดย webmaster เมื่อ December 13 2013 11:20:25
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 นายธานินทร์ ชลจิตต์ รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาห้องสมุดตามแผนงาน 1 ป. 4 ส และเป้าหมายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แก่สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลในกิจกรรมการประกวด ได้แก่...อ่านต่อ
ข่าวเพิ่มเติม
1. การประเมินยืนยันคุณภาพห้องสมุดดีเด่น/ห้องสมุดมีชีวิต
- รางวัลห้องสมุดมีชีวิตดีเด่น ระดับประถมขนาดใหญ่ ได้แก่ ร.ร.นอนุบาลวัดคลองใหญ่
- รางวัลห้องสมุดมีชีวิตดีเด่น ระดับประถมขนาดกลาง ได้แก่ ร.ร.วัดวรุณดิตถาราม
- รางวัลห้องสมุดมีชีวิตดีเด่น ระดับประถมขนาดเล็ก ได้แก่ ร.ร.อนุบาลเกาะช้าง
- รางวัลห้องสมุด .3 D ดีเด่น ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ร.ร.คลองขวาง
- รางวัลห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านดอนสูง
2. การประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น
- โรงเรียนขนาดใหญ่ ชนะเลิศ /รองชนะเลิศ อันดับ 1/รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.ชุมชน แหลมงอบ
- .โรงเรียนประถมขนาดกลาง ชนะเลิศ : บ้านดงกลาง /รองชนะเลิศ อันดับ 1 : ร.ร.บ้านดอนสูง/รองชนะเลิศ อันดับ 2 : ร.ร.บ้านปะเดา
- โรงเรียนขนาดเล็ก ชนะเลิศ : ร.ร.วัดห้วงน้ำขาม /รองชนะเลิศ อันดับ 1 : ร.ร.บ้านโขดทราย...prtratedu/ภาพ-ข่าว