เวลาในขณะนี้

เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน

สนุกความรู้

ผอ.สพป.ตราด

กิจกรรม

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์สำนักงานเขต

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

อากาศวันนี้

Duplicate entry '3793484' for key 1

สถิติการออนไลน์

บุคคลทั่วไป: 119
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 1
สมาชิกใหม่: webmaster

ใช้งานวันนี้: 0
ออนไลน์: 119
ออนไลน์ สูงสุด: 166
สูงสุด ต่อวัน: 49052
เมื่อวาน: 0
เดือนนี้: 0
ทั้งหมด: 17331118

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
-ยังไม่มีการบันทึก -

ข่าวประจำวันของ สพป.ตราด


ยอดครูผู้มีอุดมการณ์

นับจำนวน

หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:ด่วน แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติเงินงวดแล้ว ให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. และส่งสำเนาสัญญาให้ สพป.ตราด ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 57 ให้จงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอซื้อแบบพิมพ์หลักสูตรแกนกลาง
แนวทางดำเนินการ

ตัวอย่างประกาศ....เรื่องปรับปรุงหลักสูตร และแนวการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ web กลุ่มนิเทศ


มาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญตามหลักสูตร (หนังสือนำส่งอยูใน e-office)
มาตรฐานและตัวชี้วัด

รายละเอียดสถานที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคกลาง&ภาคตะวันออก ที่นนทบุรี
แผนที่และรายละเอียด

แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่อง (พิการ)
1 แบบคัดกรองความบกพร่องทางการได้ยิน
2 แบบคัดกรองทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
3 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
4 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
5 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
6 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
7 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
8 แบบคัดกรองบุคคลออทิสติก

แนวทางการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เอกสารแนวทางการขยายฯ , เอกสารแบบเสนอการขอเปิดสอน


ร่างนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ร่างนโยบาย ปีงบประมาณ 2557 Download


การจัดทำข้อมูพื้นที่เขตบริการ สพป.ตราด
แบบกรอก บค.01 Download


แจ้งให้โรงเรียน รายงานการรับนักเรียน บนเว็บไซต์ http://210.1.20.11
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.57 เป็นต้นไป (รหัสเดิม)


โรงเรียน

สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน

ข่าวสารวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทางจังหวัดตราดจัดขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ออกให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกาง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองในตราด จังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว...ภาพ/ข่าว : prtratedu

ผอ.สพป.ตราด ร่วมสภากาแฟพบปะหัวหน้าส่วนราชการ จ.ตราด

ข่าวสารวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเช้าหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ณ เหลายา อินแลนด์ รีสอร์ท อ.เมืองตราด สำหรับเดือนธันวาคม 2557 หน่วยงานที่กรุณาเป็นเจ้าภาพสภากาแฟเช้า ประกอบด้วย ตำรวจภูธร จ.ตราด/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด/หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14/สนง.สัสดีจังหวัดตราด/กอ.รมน.จังหวัดตราด/ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด/ สนง.อุตสาหกรรม จ.ตราด และ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด...ภาพ/ข่าว : prtratedu

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ข่าวสารวันที่ 16 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประชุมครั้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โดยมี นายธีระ แพทย์พิทักษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. ประธานในการประชุม และนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม เพื่อพิจารณาและเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องที่ต้องเร่งดำเนินการในโอกาสต่อไป ในโอกาสนี้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรม อ.ก.ค.ศ. เพื่อเป็นการขอบคุณและระลึกถึงความทรงจำที่ดี ในโอกาสที่ได้ทำงานและช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของ สพป.ตราด มาจนครบวาระ ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่ต่อไป...ภาพ/ข่าว : prtratedu

สพป.ตราด ประชุมเตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2558

ข่าวสารวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมจัดงานวันครู ประจำปี 2558 เพื่อร่วมปรึกษาหารือและวางแผนการเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 ในวันที่ 16 มกราคม 2558 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม...ภาพ/ข่าว : prtratedu

ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค

ข่าวสารวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี ของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับภาค จำนวน 193 กิจกรรม 598 คน จาก 60 โรงเรียน รวมถึงคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขัน...ภาพ/ข่าว :prtratedu

ข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์

ข่าวสารนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนัก ความจงรักภักดี ต่อ 3 สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และสวดมนต์ไหว้พระ ขานรับนโยบายค่านิยมหลักแห่งชาติ 12 ประการ หน้าเสาธงหน้าอาคารสำนักงาน สพป.ตราด ประจำวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557...ภาพ/ข่าว :prtratedu

สพป.ตราด จัดทำกรอบแนวทางการบริหารงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 58

ข่าวสารวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบแนวทางการบริหารงบประมาณ และกลั่นกรองโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมเสมารักษื โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.ตราด และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. และ สพป.ตราด...ภาพ/ข่าว : prtratedu

E-office สพป.ตราด มาใหม่ วันนี้ (ตัวเก่า)

Untitled Document

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน57 สพป.ตราด


แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที
24,168,630 ผู้เยี่ยมชม