เวลาในขณะนี้

เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน

QR-Code

www.tratedu.org

ระบบเงินเดือนอัตโนมัติ


สนุกความรู้

กิจกรรม

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์สำนักงานเขต

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

อากาศวันนี้

สถิติการออนไลน์

บุคคลทั่วไป: 25
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 1
สมาชิกใหม่: webmaster

ใช้งานวันนี้: 3383
ออนไลน์: 25
ออนไลน์ สูงสุด: 90
สูงสุด ต่อวัน: 49052
เมื่อวาน: 49052
เดือนนี้: 695623
ทั้งหมด: 2952573

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
ข่าวประจำวันของ สพป.ตราด


ยอดครูผู้มีอุดมการณ์

นับจำนวน

หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
แจ้งประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือนสิงหาคม
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ฯโรงเรียนวัดเนินทราย


รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ นร. ระดับชั้น ป. ๕ ม.๒ ปี ๒๕๕๖
ป.๕ Download
ม.๒ Downloadแบบคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่อง (พิการ)
1 แบบคัดกรองความบกพร่องทางการได้ยิน
2 แบบคัดกรองทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
3 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
4 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
5 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
6 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
7 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
8 แบบคัดกรองบุคคลออทิสติก

แนวทางการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแนวทางการขยายฯ , เอกสารแบบเสนอการขอเปิดสอน

ร่างนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ร่างนโยบาย ปีงบประมาณ 2557 Download

การจัดทำข้อมูพื้นที่เขตบริการ สพป.ตราด
แบบกรอก บค.01 Download

แจ้งให้โรงเรียน รายงานการรับนักเรียน บนเว็บไซต์ http://210.1.20.11
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.57 เป็นต้นไป (รหัสเดิม)


โรงเรียน

ครู สพป.ตราด ร่วมอบรมมารยาทไทย มารยาทชาวพุทธ

ข่าวสารวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมมารยาทไทย มารยาทชาวพุทธ จังหวัดตราด ประจำปี 2557 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดขึ้น ณ โรงแรมเหลายาอินแลนด์ รีสอร์ท อ.เมืองตราด เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา/ตัวแทนสภาวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้เรียนรู้ วิธีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทย มารยาทชาวพุทธ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาขนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 90 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที 5 ก.ค.57 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 6 ก.ค.57 ณ โรงแรมเหลายาอินแลนด์ รีสอร์ท อ.เมืองตราด ทั้งนี้ในส่วนของ สพป.ตราด มีครูผู้สอนมารยาทไทยจากทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 110 โรงเรียนด้วยกัน…(ภาพ/ข่าว ; prtratedu)

สพป.ตราด จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ข่าวสารวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 นายธานินทร์ ชลจิตต์ รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน ร.ร.วัดเนินทราย เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกว่า 90 คน ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ค.57…(ภาพ/ข่าว ; prtratedu)

ศูนย์ฯ เครือข่ายสถานศึกษาวังกระแจะจัดสัปดาห์เรียนรู้..รักษ์ป่าชายเลน

ข่าวสารวันที่ 4 ก.ค.57 นายธานินทร์ ชลจิตต์ รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เรียนรู้รักษ์ป่าชายเลนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง ซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด ร่วมกับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาวังกระแจะจัดขึ้น โดย นายธนิต แสงวิสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งกับเยาวชนและชุมชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา…เรียนร่วม

ข่าวสารวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 นายธานินทร์ ชลจิตต์ รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปีการศึกษา 2557 ซึ่ง สพป.ตราด โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาแก่เด็กพิการ/มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดกรอง การทำแผน IEP สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ และมีความรู้และเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนร่วมและแนวทางการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม

สกสค.จังหวัดตราด คัดเลือกรางวัล “ครูดีมีทุกวัน” เข้ารอบระดับภาค

ข่าวสารวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ สพป.ตราด สาระสำคัญของการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี พ.ศ.2557 ในระดับจังหวัด เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาค ดังนี้ รางวัลครูดีที่หนูรัก ได้แก่ นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร ครูวิทยาลัยชุมชนตราด/รางวัลสุดยอดครูดี ได้แก่ นางสาวกุณฑล งาเจือ ครูวิทยาลัยชุมชนตราด/รางวัลครอบครัวครูดี ได้แก่ นางปิยะวดี อ่องลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง/รางวัลครูชายขอบ ได้แก่ นายพรชัย เชวงชุติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะเดา และ นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ ครูวิทยาลัยชุมชนตราด…(ภาพ/ข่าว ; prtratedu)

สพป.ตราด จัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ข่าวสารวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีกองลูกเสือ -เนตรนารีโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนและจากหน่วยงานทางการศึกษาอื่นใน จ.ตราด จำนวนกว่า 700 คน ร่วมในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุลเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระประมุขแห่งลูกเสือไทย…(ภาพ/ข่าว : prtratedu)

ก.ต.ป.น. ประชุมสัญจรและติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์ฯ วังสมิง

ข่าวสารวันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.ตราด ประชุมสัญจร ณ โรงเรียนบ้านโป่ง อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยมี นายธานินทร์ ชลจิตต์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธาน ในการประชุม ในโอกาสนี้ได้นิเทศติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและงานด้านจัดการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายวังสมิง จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาสมิง/ร.ร.บ้านดงกลาง/ร.ร.วัดฆ้อ/ร.ร.บ้านตามาง/ร.ร.บ้านห้วงพัฒนา และ ร.ร.บ้านโป่ง …(ภาพ/ข่าว : prtratedu)

E-office สพป.ตราด มาใหม่ วันนี้ (ตัวเก่า)

Untitled Document

หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวครูบ้านนอก


ครูบ้านนอกดอทคอม--
แสดงผลในเวลา: 1.04 วินาที
9,638,196 ผู้เยี่ยมชม