เมษายน 18 2015 20:59:33
เมนู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1
· สมาชิกคนล่าสุด: admin
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โปรแกรมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด สพป.ตราด ปีการศึกษา 2557
ข่าวสาร

ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลในแบบที่อยูในนี้ โดยจะมี file Excel มาให้ เมื่อกรอกข้อมูลลงใน file เรียบร้อยแล้ว ส่ง file นั้นให้ ศน.บุญเรือน (ข้อมูลใดที่มีค่าเป็น 0 ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ)
ผลคะแนน pre o-net ครั้งที่ 2
ข่าวสาร
มาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญตามหลักสูตร (o-Net)
ข่าวสาร
มาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญตามหลักสูตร (หนังสือนำส่งอยูใน e-office)
มาตรฐานและตัวชี้วัด
(ตัวอย่าง) ประกาศโรงเรียน........ เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน........... พุทธศักราช ๒๕๕๗

(ตัวอย่าง) ประกาศโรงเรียน.....................
เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน..................... พุทธศักราช ๒๕๕๗
ของวิชาหน้าที่พลเมือง ของประถมและมัธยม
ดาวน์โหลดตัวอย่างประกาศ Download

แนวการจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดาวน์โหลดแนวการจัดทำหลักสูตร Download
ตัวชี้วัด ๕๗ และสรุป SAR
ข่าวสาร
ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลในแบบที่อยูในนี้ โดยจะมี file Excel 2003 และ 2010 มาให้ เมื่อกรอกข้อมูลลงใน file เรียบร้อยแล้ว ส่ง file นั้นให้ ศน.บุญเรือน
โปรแกรม EDUDOC 5.1
ข่าวสารให้โรงเรียนที่ใช้โปรแกรม edudoc ในการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดโปรแกรมได้เลย
แต่ต้อง ดำเนินการดังนี้
1. copy database ไว้ก่อน(เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล)
2. ดาวน์โหลดไฟล์ EDUDOC51 ลงไปแล้วแตกไฟล์ไปวางทับที่ C:\Program File\EDUDOC 5.1
3. ใช้งานได้ตามปกติ

ดาวน์โหลดโปรแกรม EDUDOC51 เวอร์ชั้น 1.0.3.9 Download
ส.ค.ส.สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด จาก กลุ่มนิเทศ
ข่าวสาร
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ
ข่าวสารแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ Download
รายการประเมินและเกณฑ์คุณภาพ
ข่าวสารรายการประเมินและเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

เกณฑ์การประเมินคุณภาพและแบบประเมิน(สำหรับสถานศึกษาพอเพียง) Download
เรื่องเล่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2555
ข่าวสารเรื่องเล่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2555
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

เรื่องเล่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 Download
รายงานการวิจัยการปลูกฝังนิสัย วินัย เคารพ อดทน ด้วยแบบฝึก “5 ห้อง ชีวิต เนรมิตนิสัย 3 ตามหลักทิศ 6” ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2555
ข่าวสารชื่อผู้รายงาน นางยุวรี มนต์เนรมิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านเนินตะบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์
เข้าระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
สถิติการออนไลน์
บุคลลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 1
สมาชิกคนล่าสุด: admin

วันนี้: 13
ออนไลน์: 1
ออนไลน์สูงสุด: 15
สูงสุดต่อวัน: 137
เมื่อวาน: 11
เดือนนี้: 674
ทั้งหมด: 23513

24 ชั่วโมงที่ผ่านมา:
46,675 ผู้เข้าเยี่ยมชม