เมษายน 16 2014 11:07:34
เมนู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1
· สมาชิกคนล่าสุด: admin
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โปรแกรม EDUDOC 5.1
ข่าวสารให้โรงเรียนที่ใช้โปรแกรม edudoc ในการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดโปรแกรมได้เลย
แต่ต้อง ดำเนินการดังนี้
1. copy database ไว้ก่อน(เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล)
2. ดาวน์โหลดไฟล์ EDUDOC51 ลงไปแล้วแตกไฟล์ไปวางทับที่ C:\Program File\EDUDOC 5.1
3. ใช้งานได้ตามปกติ

ดาวน์โหลดโปรแกรม EDUDOC51 เวอร์ชั้น 1.0.3.9 Download
ส.ค.ส.สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด จาก กลุ่มนิเทศ
ข่าวสาร
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ
ข่าวสารแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ Download
รายการประเมินและเกณฑ์คุณภาพ
ข่าวสารรายการประเมินและเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

เกณฑ์การประเมินคุณภาพและแบบประเมิน(สำหรับสถานศึกษาพอเพียง) Download
เรื่องเล่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2555
ข่าวสารเรื่องเล่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2555
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

เรื่องเล่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 Download
รายงานการวิจัยการปลูกฝังนิสัย วินัย เคารพ อดทน ด้วยแบบฝึก “5 ห้อง ชีวิต เนรมิตนิสัย 3 ตามหลักทิศ 6” ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2555
ข่าวสารชื่อผู้รายงาน นางยุวรี มนต์เนรมิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านเนินตะบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินตะบก
ข่าวสารชื่อผู้รายงาน นางยุวรี มนต์เนรมิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน
บ้านเนินตะบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
แนวทางการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ข่าวสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา


แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Download
แนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Download
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ของนายสมบัติ วิสุทธิแพทย์
ข่าวสารบทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ของลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกเสือที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ข่าวสารรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา Download
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
นายเจริญ พรประสิทธิ์
เข้าระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่.
สถิติการออนไลน์
บุคลลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 1
สมาชิกคนล่าสุด: admin

วันนี้: 27
ออนไลน์: 1
ออนไลน์สูงสุด: 15
สูงสุดต่อวัน: 80
เมื่อวาน: 21
เดือนนี้: 248
ทั้งหมด: 13260

24 ชั่วโมงที่ผ่านมา:
30,290 ผู้เข้าเยี่ยมชม