ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
ขอความร่วมมือจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2557 : ลว.5 พฤศจิกายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การจัดงานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ 6 ประจำปี 2557 : ลว.5 พฤศจิกายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
เรียน โรงเรียนวัดประณีต (การอบรมหลักสูตร 2 การผลิตสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์) : ลว.4 พฤศจิกายน 2557
แจ้งโอนเงิน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 : ลว.4 พฤศจิกายน 2557
การสังเสื้อ กระเป๋า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางภาคตะวันออก : ลว.4 พฤศจิกายน 2557
โครงการ Pantip Robot Contest 2014 ครั้งที่ 3 : ลว.3 พฤศจิกายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แจ้งโอนเงิน วันที่ 24 และ 27 ตุลาคม 2557 : ลว.3 พฤศจิกายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ข้อสั่งกาาของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : ลว.31 ตุลาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การบูรณาการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ : ลว.29 ตุลาคม 2557
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง : ลว.20 ตุลาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ : ลว.15 ตุลาคม 2557
การเกลี่ยอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ต่อ) : ลว.2 ตุลาคม 2558
การเกลี่ยอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ต่อ) : ลว.2 ตุลาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การเกลี่ยอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 : ลว.2 ตุลาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ : ลว.1 ตุลาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การแข่งขันกล่มการศึกษาพิเศษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ลว.1 ตุลาคม 2557
การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2557 : ลว.1 ตุลาคม 2557
(ส่งต่อ) สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04054/ว 2523 : ลว.30 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ : ลว.30 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีวิทยฐานะ : ลว.30 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออีโบลา : ลว.30 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ตารางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ลว.30 กันยายน 2557
การแข่งขันกล่มการศึกษาพิเศษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ลว.29 กันยายน 2557
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2557) : ลว.26 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) : ลว.26 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การจัดสรรงบประมาณงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ลว.24 กันยายน 2557
การติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 1 : ลว.23 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ลว.23 กันยายน 2557
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน : ลว.23 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แก้ไข เพิมเติม คำสั่งแต่งตั้งกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ลว.19 กันยายน 2557
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 14 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com