ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปะจำปี 2556 : ลว.1 เมษายน 2557
ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ : ลว.1 เมษายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
แต่งตั้งลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) : ลว.27 มีนาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน : ลว.24 มีนาคม 2557
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการ 4,7,12,21,24 มีนาคม 2557 : ลว.24 มีนาคม 2557
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการ 21, 25, 28 กุมภาพันธ์ 2557 : ลว.24 มีนาคม 2557
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" รุ่น 2 : ลว.19 มีนาคม 2557
ประกาศผลการประเมินโครงการ Read Thailand อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน : ลว.18 มีนาคม 2557
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 : ลว.18 มีนาคม 2557
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม) : ลว.13 มีนาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ทบทวนแนวทาง/มาตรการในการป้องกันควบคุมมือ เท้า ปาก : ลว.13 มีนาคม 2557
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 : ลว.12 มีนาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : ลว.12 มีนาคม 2557
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 : ลว.7 มีนาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ปรชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี ๒๕๕๗ : ลว.28 กุมภาพันธ์ 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก : ลว.28 กุมภาพันธ์ 2557
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประกวด "เนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย : ลว.27 กุมภาพันธ์ 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
(แบบบันทึกคะแนน) โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) : ลว.28 กุมภาพันธ์ 2557
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา : ลว.28 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) เพื่อตรวจสอบความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 : ลว.28 กุมภาพันธ์ 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) และเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป : ลว.25 กุมภาพันธ์ 2557
แจ้งโอนเงิน วันที่ 6, 7, 17 และ 21 ก.พ.57 : ลว.21 กุมภาพันธ์ 2557
การเร่งรัดคุณภาพการอานรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) และเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง : ลว.21 กุมภาพันธ์ 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ : ลว.19 กุมภาพันธ์ 2556
การเร่งรัดคุณภาพการอานรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) และเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง : ลว.20 กุมภาพันธ์ 2556
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) : ลว.20 กุมภาพันธ์ 2557
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ(1มกราคม2557)สิ่งที่ส่งมาด้วย3 : ลว.17 กุมภาพันธ์ 2557
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ(1 มกราคม 2557) : ลว.17 กุมภาพันธ์ 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ขอแจ้งกำหนดการและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ : ลว.17 กุมภาพันธ์ 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ : ลว.28 มกราคม 2557
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com