ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) : ลว.30 พฤษภาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน : ลว.30 พฤษภาคม 2557
(เรียน โรงเรียนศูนย์ PEER Center) การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ครั้งที่ 3) : ลว.29 พฤษภาคม 2557
ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในสถานศึกษา : ลว.27 พฤษภาคม 2557
การส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ : ลว.26 พฤษภาคม 2557
รายงาน ARS ตัวชีวัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม : ลว.21 พฤษภาคม 2557
สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุ : ลว.12 พฤษภาคม 2557
กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน : ลว.7 พฤษภาคม 2557
การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรค : ลว.7 พฤษภาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลุูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ประจำปี ๒๕๕๕ : ลว.19 มีนาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างลุูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) : ลว.30 เมษายน 2557
รหัสผ่าน การดูผลสอบ NT (เอกชน / ตชด/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์) : ลว.24 เมษายน 2557
รหัสผ่าน การดูผลสอบ NT (โรงเรียนสังกัด สพป.ตราด) : ลว.24 เมษายน 2557
แจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N1/2009 : ลว.21 เมษายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม : ลว.9 เมษายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : ลว.3 เมษายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้เข้าประชุมฯ ครูผู้ช่วย (โรงแรมปริ๊นซ์ กทม.) : ลว.3 เมษายน 2557
ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน : ลว.1 เมษายน 2557
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปะจำปี 2556 : ลว.1 เมษายน 2557
ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ : ลว.1 เมษายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
แต่งตั้งลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) : ลว.27 มีนาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การรายงานข้อมูลจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน : ลว.24 มีนาคม 2557
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการ 4,7,12,21,24 มีนาคม 2557 : ลว.24 มีนาคม 2557
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการ 21, 25, 28 กุมภาพันธ์ 2557 : ลว.24 มีนาคม 2557
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" รุ่น 2 : ลว.19 มีนาคม 2557
ประกาศผลการประเมินโครงการ Read Thailand อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน : ลว.18 มีนาคม 2557
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 : ลว.18 มีนาคม 2557
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม) : ลว.13 มีนาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ทบทวนแนวทาง/มาตรการในการป้องกันควบคุมมือ เท้า ปาก : ลว.13 มีนาคม 2557
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 : ลว.12 มีนาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com