ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
(เรียนประธานศูนย์) การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 : ลว.10 กรกฎาคม 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นฯ : ลว.7 กรกฎาคม 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นฯ : ลว.7 กรกฎาคม 2557
โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 8 : ลว.7 กรกฎาคม 2557
การประชุมปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา (เทคนิคการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน : ลว.4 กรกฎาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
(โรงเรียนคลองขวาง/อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว/วัดหนองเสม็ด) เชิญประชุมโครงการวิจัย "การติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ (ABA) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพก : ลว.4 กรกฎาคม 2557
โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" : ลว.3 กรกฎาคม 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจรืต : ลว.3 กรกฎาคม 2557
โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ร่นที่ 4 : ลว.3 กรกฎาคม 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.ตราด : ลว.3 กรกฎาคม 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests) : ลว.3 กรกฎาคม 2557
แนวทางการดำเนินการตามภารกิจปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ : ลว.1 กรกฎาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : ลว.1 กรกฎาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อประมวลผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2556 : ลว.27 มิถุนายน 2557
การขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน : ลว.23 มิถุนายน 2557
การขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน : ลว.23 มิถุนายน 2557
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 : ลว.20 มิถุนายน 2557
การกรอข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๙ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย : ลว.20 มิถุนายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ขอเชิญส่งรายชื่อเยาวชนและผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภานักการเมือง ประจำปี ๒๕๕๗ : ลว.18 มิถุนายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ประชาสัมพันธ์การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี : ลว.18 มิถุนายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม : ลว.18 มิถุนายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แจ้งโอนเงินวันที่ 18 มิถุนายน 2557 : ลว.18 มิถุนายน 2557
แจ้งโอนเงินวันที่ 16 มิถุนายน 2557 : ลว.16 มิถุนายน 2557
ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ : ลว.12 มิถุนายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ประจำปี 2557 : ลว.11 มิถุนายน 2557
การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2014 : ลว.10 มิถุนายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา : ลว.10 มิถุนายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนวิถีพุทธลงทะเบียนและกรอกข้อมูล : ลว.10 มิถุนายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
โครงการอบรมมารยาทไทย มารยาทชาวพุทธ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2557 : ลว.10 มิถุนายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ขอข้อมูลเด็กที่มีอายุ 3-5 ปี เข้าเรียนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 : ลว.10 มิถุนายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com