ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
การเร่งรัดคุณภาพการอานรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) และเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบวัดความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง : ลว.20 กุมภาพันธ์ 2556
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) : ลว.20 กุมภาพันธ์ 2557
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ(1มกราคม2557)สิ่งที่ส่งมาด้วย3 : ลว.17 กุมภาพันธ์ 2557
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ(1 มกราคม 2557) : ลว.17 กุมภาพันธ์ 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ขอแจ้งกำหนดการและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ : ลว.17 กุมภาพันธ์ 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ : ลว.28 มกราคม 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ : ลว.28 มกราคม 2557
การอบรมสัมมนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ : ลว.12 กุมภาพันธ์ 2557
แนวทางการจัดการประเมินความสามารถของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) : ลว.10 กุมภาพันธ์ 2557
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : ลว.10 กุมภาพันธ์ 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ : ลว.28 มกราคม 2557
(ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา) การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : ลว.7 กุมภาพันธ์ 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
โครงการเสริมสร้างวิจัยจราจรในสถานศึกษา : ลว.7 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย : ลว.7 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศ่ผล โครงการ Read Thailand อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายสมเด็จเจ้าฟ้านักอ่าน : ลว.7 กุมภาพันธ์ 2557
สำรวจความต้องการวิชาเอกในการรับย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน : ลว.7 กุมภาพันธ์ 2557
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557 : ลว.6 กุมภาพันธ์ 2557
แก้ไขและเพิ่มเติมกรรมการทำสอบ O-net : ลว.7 กุมภาพันธ์ 2557
แต่งตั้งครูพานักเรียนไปสนามสอบ o-net : ลว.6 กุมภาพันธ์ 2557
แจ้งโอนเงิน 30 ม.ค.57 และ 3 ก.พ.57 : ลว.5 กุมภาพันธ์ 2557
แจ้งโอนเงิน : ลว.28 มกราคม 2557
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน : ลว.27 มกราคม 2557
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) : ลว.27 มกราคม 2557
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET : ลว.27 มกราคม 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นทีประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ : ลว.21 มกราคม 2557
ขอความร่่วมมือใช้บันทึกประวัติการได้รับวัคซีน และบัตรรับรองการได้รับวัคซีนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 : ลว.22 มกราคม 2557
การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ลว.21 มกราคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อชิงถ้วยรางวัล 77 ปี วิชาการอวอร์ด : ลว.17 มกราคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อชิงถ้วยรางวัล 77 ปี วิชาการอวอร์ด : ลว.17 มกราคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อชิงถ้วยรางวัล 77 ปี วิชาการอวอร์ด : ลว.17 มกราคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com