ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
หนังสือ ราชบุรี : เสน่ห์วัฒนธรรม งานล้ำขุนเขาตะนาวศรี ฯ : ลว.19 สิงหาคม 2557
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและผู้บริหาร : ลว.18 สิงหาคม 2557
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 : ลว.18 สิงหาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 : ลว.13 สิงหาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ในรายการ "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้าเรดแชมเปี้ยนปี 4" : ลว.13 สิงหาคม 2557
การอบรม tablet : ลว.13 สิงหาคม 2557
แจ้งโอนเงินวันที่ 8 สิงหาคม 2557 : ลว.8 สิงหาคม 2557
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล : ลว.8 สิงหาคม 2557
รางวัลหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก : ลว.7 สิงหาคม 2557
การเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบ รุ่นที่ 9 (V-star Challenge Episode IX)ระดับ ม.ต้น : ลว.7 สิงหาคม 2557
การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557 : ลว.7 สิงหาคม 2557
การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557 : ลว.7 สิงหาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ"เด็กไทยแก้มใส" : ลว.6 สิงหาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การจัดทำ CD ROM นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ลว.4 สิงหาคม 2557
การส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ลว.1 สิงหาคม 2557
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที 30 และ 31 กรกฎาคม 2557 : ลว.31 กรกฎาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ : ลว.31 กรกฎาคม 2557
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : ลว.31 กรกฎาคม 2557
การจัดกิจกรรมวันอาเซียน : ลว.30 กรกฎาคม 2557
การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก : ลว.30 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม : ลว.29 กรกฎาคม 2557
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 : ลว.28 กรกฎาคม 2557
การฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : ลว.25 กรกฎาคม 2557
ส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟัน ยิ้มใส ประจำปี 2557 : ลว.24 กรกฎาคม 2557
แจกสบู่ก้อนและสื่อให้หควมรู้และสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง : ลว.24 กรกฎาคม 2557
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากลฯ : ลว.24 กรกฎาคม 2557
(เรียน โรงเรียนดีศรีตำบล) การอบรมพัฒนาครู การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ : ลว.23 กรกฎาคม 2557
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o-net ปีการศึกษา 57 : ลว.22 กรกฎาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าโครงการประกวดสถาบันการศึกษาปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % : ลว.21 กรกฎาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าโครงการประกวดสถาบันการศึกษาปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % : ลว.21 กรกฎาคม 2557
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com