ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ : ลว.16 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษ : ลว.16 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การสำรวจข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2558 : ลว.13 มีนาคม 2558
การสำรวจข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2558 : ลว.13 มีนาคม 2558
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา : ลว.13 มีนาคม 2558
การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา : ลว.13 มีนาคม 2558
การดำเนินโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน : ลว.12 มีนาคม 2558
แจ้งโอนเงินวันที่ 12 มีนาคม 2558 : ลว.12 มีนาคม 2558
การคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ : ลว.12 มีนาคม 2558
โครงการทุนศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ : ลว.24 กุมภาพันธ์ 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา : ลว.10 มีนาคม 2558
แจ้งโอนเงินวันที่ 10 มีนาคม 2558 : ลว.10 มีนาคม 2558
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เม.ย.2558) : ลว.10 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
(ส่งต่อ) สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04054/ว 695 : ลว.10 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) : ลว.10 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
(ส่งต่อ) สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04054/ว 694 : ลว.10 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) : ลว.10 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
แจ้งโอนเงินวันที่ 6 มีนาคม 2558 : ลว.6 มีนาคม 2558
ขอเชิญวิทยากรประชุมตามโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา : ลว.6 มีนาคม 2558
การประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : ลว.6 มีนาคม 2558
เกณฑ์การให้คะแนน สอบ LAS : ลว.6 มีนาคม 2558
(โรงเรียนบ้านคลองพร้าว) การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำค่ายภาษาอังกฤษ : ลว.5 มีนาคม 2558
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา : ลว.5 มีนาคม 2558
การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ปี 25 : ลว.5 มีนาคม 2558
การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ปี 2558 : ลว.5 มีนาคม 2558
เกณฑ์การให้คะแนน การประเมินโดยการใช้ข้อสอบกลาง ม.1 ม.2 : ลว.5 มีนาคม 2558
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง ป.2 ป.4 ป.5 : ลว.5 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 : ลว.3 มีนาคม 2558
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 : ลว.3 มีนาคม 2558
การประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง และการประเมินคุณภาพการศึกษาขัั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน เขตพื้นที่การศึกษา (LAS) : ลว.3 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 14 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com