ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
แจ้งโอนเงินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 : ลว.6 กุมภาพันธ์ 2558
(เรียน โรงเรียนนำร่องโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 15 โรงเรียน) เชิญประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง แผนปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน : ลว.4 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับนำร่องการสอนวิชาชีพ : ลว.3 กุมภาพันธ์ 2558
แจ้งโอนเงินวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 : ลว.3 กุมภาพันธ์ 2558
ทุนการศึกษามูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2558 : ลว.3 กุมภาพันธ์ 2558
การจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนปลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ : ลว.2 กุมภาพันธ์ 2558
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 : ลว.2 กุมภาพันธ์ 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 : ลว.2 กุมภาพันธ์ 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การฝึกอบรมและพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ : ลว.2 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเชิยประชุม : ลว.31 มกราคม 2558
เลืื่อนกำหนดการดำเนินกิจกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : ลว.30 มกราคม 2558
การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต : ลว.30 มกราคม 2558
การจัดกิจกรรมแข่งขัน Cross word game ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 : ลว.30 มกราคม 2558
การแอบอ้างโครงการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ลว.30 มกราคม 2558
ผลการสอบ Pre O - net รอบ 2 : ลว.29 มกราคม 2558
การแต่งตั้งครูพานักเรียนไปสนามสอบ O-NET : ลว.28 มกราคม 2558
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ลว.27 มกราคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แจ้งโอนเงินวันที่ 28 มกราคม 2558 : ลว.28 มกราคม 2558
ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2484 : ลว.28 มกราคม 2558
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ลว.27 มกราคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา EBE : ลว.27 มกราคม 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต เครือข่ายโรงเรียนสุจริต : ลว.27 มกราคม 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 : ลว.27 มกราคม 2558
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 : ลว.27 มกราคม 2558
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำ เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ฯ หนังสือ สพป.ตราดที่ ว 216 ลงวันที่ 23 ม.ค. 58 : ลว.26 มกราคม 2558
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ลว.23 มกราคม 2558
การอบรมเชิงสาธิตการสอนวรรณคดีไทยโครงการรักษ์วรรณคดีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ : ลว.23 มกราคม 2558
โครงการพัฒนาวิทยาแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดีตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2 : ลว.23 มกราคม 2558
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ : ลว.23 มกราคม 2558
แจ้งโอนเงินวันที่ 22 มกราคม 2558 : ลว.22 มกราคม 2558
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 13 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com