ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
การจัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ : ลว.26 มีนาคม 2558
สำรวจข้อมูลครูแนะแนว ปี 58 : ลว.26 มีนาคม 2558
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผุ้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ : ลว.25 มีนาคม 2558
แจ้งโอนเงินวันที่ 18 และ 25 มีนาคม 2558 : ลว.25 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 : ลว.25 มีนาคม 2558
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน : ลว.25 มีนาคม 2558
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด : ลว.24 มีนาคม 2558
ส่งผลการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง : ลว.20 มีนาคม 2558
สำรวจข้อมูลการว่ายน้ำของนักเรียน : ลว.19 มีนาคม 2558
การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยฯ : ลว.18 มีนาคม 2558
ส่งเสริมให้นักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA : ลว.18 มีนาคม 2558
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับกระทรวง : ลว.17 มีนาคม 2558
การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ : ลว.16 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษ : ลว.16 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การสำรวจข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2558 : ลว.13 มีนาคม 2558
การสำรวจข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2558 : ลว.13 มีนาคม 2558
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา : ลว.13 มีนาคม 2558
การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา : ลว.13 มีนาคม 2558
การดำเนินโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน : ลว.12 มีนาคม 2558
แจ้งโอนเงินวันที่ 12 มีนาคม 2558 : ลว.12 มีนาคม 2558
การคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ : ลว.12 มีนาคม 2558
โครงการทุนศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ : ลว.24 กุมภาพันธ์ 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา : ลว.10 มีนาคม 2558
แจ้งโอนเงินวันที่ 10 มีนาคม 2558 : ลว.10 มีนาคม 2558
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เม.ย.2558) : ลว.10 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
(ส่งต่อ) สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04054/ว 695 : ลว.10 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) : ลว.10 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
(ส่งต่อ) สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04054/ว 694 : ลว.10 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) : ลว.10 มีนาคม 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
แจ้งโอนเงินวันที่ 6 มีนาคม 2558 : ลว.6 มีนาคม 2558
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com