ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ประจำปี 2558 : ลว.19 ธันวาคม 2557
ผลการพิจารณาเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล และการเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางภาคตะวันออก ครั้ง : ลว.16 ธันวาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การนำนักเรียนเฃ้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา2557 : ลว.16 ธันวาคม 2557
การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษาในรายการ คลองใหญ่ A-MATH ซูโดกุ ครอสเวิร์ด คำคม เกมครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2557 : ลว.16 ธันวาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แจ้งโอนเงินวันที่ 12 ธันวาคม 2557 : ลว.12 ธันวาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-Net : ลว.12 ธันวาคม 2557
การสั่งเสื้อ/กระเป๋า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ลว.12 ธันวาคม 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส (การอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ครูมัธยม) : ลว.11 ธันวาคม 2557
โครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ : ลว.8 ธันวาคม 2557
โครงการปฏิรูปการเรียนสู่ผู้เรียน : ลว.9 ธันวาคม 2557
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ4ภูมิภาค3หลักสูตร : ลว.8 ธันวาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 2 ธ.ค.57 : ลว.2 ธันวาคม 2557
การจัดสอบ Pre O-net : ลว.3 ธันวาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
สั่งเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง ภาคตะวันออก : ลว.28 พฤศจิกายน 2557
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 : ลว.28 พฤศจิกายน 2557
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 26 พ.ย.2557 : ลว.26 พฤศจิกายน 2557
แจ้งรับเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ลว.25 พฤศจิกายน 2557
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น : ลว.25 พฤศจิกายน 2557
กำหนดการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 : ลว.1 มกราคม 2556
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 21 พ.ย.57 : ลว.21 พฤศจิกายน 2557
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสัมมนากิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ : ลว.20 พฤศจิกายน 2557
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน : ลว.20 พฤศจิกายน 2557
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ "ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ" ถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ : ลว.19 พฤศจิกายน 2557
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี ธุรการโรงเรียน นักการฯ40 อัตรา และค่ารักษาฯบำนาญ : ลว.19 พฤศจิกายน 2557
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล:การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 : ลว.18 พฤศจิกายน 2558
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
แจ้งโอนเงินให้ ขรก.ในสังกัด และผู้มีสิทธิ์รับเงิน วันที่ 17 พ.ย.57 : ลว.17 พฤศจิกายน 2557
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินการยกระดับผลการทดสอบ O-NETของเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเร่งด่วน : ลว.13 พฤศจิกายน 2557
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันกิจกรรมสาระดนตรี งานศิลปหัตถกรามนักเรียน ครั้งที่ 64 : ลว.13 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า : ลว.13 พฤศจิกายน 2557
แจ้งโอนเงิน13 พ.ย.57 : ลว.13 พฤศจิกายน 2557
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com