ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที 30 และ 31 กรกฎาคม 2557 : ลว.31 กรกฎาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ : ลว.31 กรกฎาคม 2557
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : ลว.31 กรกฎาคม 2557
การจัดกิจกรรมวันอาเซียน : ลว.30 กรกฎาคม 2557
การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก : ลว.30 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม : ลว.29 กรกฎาคม 2557
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 : ลว.28 กรกฎาคม 2557
การฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : ลว.25 กรกฎาคม 2557
ส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟัน ยิ้มใส ประจำปี 2557 : ลว.24 กรกฎาคม 2557
แจกสบู่ก้อนและสื่อให้หควมรู้และสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง : ลว.24 กรกฎาคม 2557
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากลฯ : ลว.24 กรกฎาคม 2557
(เรียน โรงเรียนดีศรีตำบล) การอบรมพัฒนาครู การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ : ลว.23 กรกฎาคม 2557
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o-net ปีการศึกษา 57 : ลว.22 กรกฎาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าโครงการประกวดสถาบันการศึกษาปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % : ลว.21 กรกฎาคม 2557
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าโครงการประกวดสถาบันการศึกษาปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % : ลว.21 กรกฎาคม 2557
ขอแจ้งกำหนดการและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ : ลว.18 กรกฎาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
การประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด : ลว.18 กรกฎาคม 2557
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 : ลว.18 กรกฎาคม 2557
การอบรมพัฒนาครูแนะแนว "การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ" : ลว.18 กรกฎาคม 2557
ปฐมนิเทศและรับสื่อโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (รอบ 2) : ลว.16 กรกฎาคม 2557
การดำเนินงานตามโครงการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2557 : ลว.16 กรกฎาคม 2557
การส่งจดหมายข่าว "อย.Report" : ลว.16 กรกฎาคม 2557
การฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ : ลว.15 กรกฎาคม 2557
แนวทางการดำเนินการตามภารกิจปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ : ลว.15 กรกฎาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับโนบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง : ลว.15 กรกฎาคม 2557
(เรียนประธานศูนย์) การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 : ลว.10 กรกฎาคม 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นฯ : ลว.7 กรกฎาคม 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นฯ : ลว.7 กรกฎาคม 2557
โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 8 : ลว.7 กรกฎาคม 2557
การประชุมปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา (เทคนิคการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน : ลว.4 กรกฎาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com