ชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน

 

 
ระบบค้นหาหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียน
ค้นหา ค้นหาจาก  

 


ศึกษา อ่านรายละเอียด
**
วิธีการใช้งานเบื้องต้น**


วิธีการเปิดหนังสือราชการ

1. คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
2. เลือก Save Target As....
3. เลือกตำแหน่งในเครื่องของท่านที่จะบันทึกไฟล์ลง
4. เปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
5. พิมพ์ออกเป็นเอกสารเก็บสำเนา

หนังสือราชการจาก สพท.ถึง โรงเรียน ล่าสุด 15 รายการต่อ 1 หน้า
      หน้านี้จะแสดงเฉพาะหนังสือราชการที่ สพท.ส่งถึงทุกโรงเรียนเท่านั้น หากท่านต้องการดูหนังสือราชการที่ส่งมาจากโรงเรียนอื่น หรือหนังสือราชการที่ส่งถึงเฉพาะโรงเรียนของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบ และทำการลงรับหนังสือ พร้อมพิมพ์รายงานทะเบียนหนังสือเข้าอย่างสม่ำเสมอ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน : ลว.23 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน : ลว.23 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่า : ลว.23 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่า : ลว.23 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แก้ไข เพิมเติม คำสั่งแต่งตั้งกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ลว.19 กันยายน 2557
การประชุม การนำผลคะกนน O-net ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน : ลว.19 กันยายน 2557
เผยแพร่งานวิจัย : ลว.19 กันยายน 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการ Internet for all : ๑ ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย : ลว.18 กันยายน 2557
แจ้งโอนเงินวันที่ 18 กันยายน 2557 ค่ารักษา การศึกษา บำนาญ : ลว.18 กันยายน 2557
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน : ลว.17 กันยายน 2557
รายงานผลการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2557 : ลว.17 กันยายน 2557
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ : ลว.15 กันยายน 2557
การอบรมการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต : ลว.15 กันยายน 2557
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 : ลว.15 กันยายน 2557
เลื่อนประชุมคณะกรรมการการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 : ลว.1 มกราคม 2556
แจ้งโอนเงินวันที่ 12 กันยายน 2557 : ลว.12 กันยายน 2557
อนุมัติเงินประจำงวด ปี 2557 โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : ลว.11 กันยายน 2557
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษสอง (พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 : ลว.12 กันยายน 2557
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 : ลว.10 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การรายงานผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา : ลว.10 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองจำลอง ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการเรียนรู้ต้นแบบฯ : ลว.8 กันยายน 2557
(ส่งต่อ) หนังสือถึงประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ที่ ศธ 04054/ว 2346 : ลว.1 มกราคม 2556
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
(ถึงประธานศูนย์เครือข่าย) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) : ลว.4 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
เอกสารส่งต่อ ตามหนังสือที่ ศธ 04054/ว 2344 : ลว.4 กันยายน 2556
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) : ลว.4 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ(1 ต.ค.2557) : ลว.2 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ(ตามหนังสือ สพป.ตราด ที่ ศธ04054/ว2302 ลว.2 ก.ย.57) : ลว.1 มกราคม 2556
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2557) : ลว.2 กันยายน 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
แจ้งโอนเงินวันที่ 21 26 และ 27 สิงหาคม 2557 : ลว.27 สิงหาคม 2557
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 ]
---->[ สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ]
การบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา : ลว.21 สิงหาคม 2557
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7
 

 

 [ ดูทั้งหมด ]

 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com